Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Żyrzynem (8 sierpnia 1863)

Bitwa pod Żyrzynem

fot.domena publiczna Bitwa pod Żyrzynem

Bitwa pod Żyrzynem, Żarzyn (8 sierpnia 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Kolumna generała „Kruka” Michała Heidenreicha urządziła w pobliżu Kurowa (powiat puławski) zasadzkę na rosyjską wojenną pocztę, zawierającą blisko 200 tys. rubli, którą przewożono szosą warszawsko-lubelską. Starcie zakończyło się pełnym sukcesem powstańców. Rosjanie stracili 192 zabitych i rannych, a 150, w tym 2 oficerów, trafiło do niewoli. Zwycięstwo w tej bitwie, stoczonej w okresie największej aktywności powstańców, latem 1863, odbiło się głośnym echem w całej Europie sympatyzującej z Polakami.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w sierpniu 1863 roku: