Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Mazuryszkami (21 sierpnia 1863)

Weterani powstania styczniowego.

fot.NAC/ domena publiczna Weterani powstania styczniowego.

Bitwa pod Mazuryszkami, Mazuryszki (21 sierpnia 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania  styczniowego.

Dowodzący kilku połączonymi partiami o łącznej sile ponad 600 powstańców „Leonowicz” zaatakował w lasach powiatu mariampolskiego strzegące linii kolejowej zgrupowanie wojsk rosyjskich (6 rot piechoty i sotnia kozaków). Załamanie się prawego skrzydła i śmierć „Leonowicza” zadecydowały o polskiej przegranej. Poległo 60 powstańców, a 20 zostało rannych; straty Rosjan były o połowę mniejsze.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w sierpniu 1863 roku: