Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ossową (31 grudnia 1863)

Aleksander Krukowiecki.

fot.domena publiczna Aleksander Krukowiecki.

Bitwa pod Ossową (31 grudnia 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Starcie oddziałów powstańczych Walerego Wróblewskiego, Ponińskiego, Aleksandra Krukowieckiego, „Szydłowskiego” Józefa Jankowskiego i Juliana Ejtminowicza z kolumną wojsk rosyjskich, złożoną głównie z kawalerii (ok. 1100 żołnierzy), 16 km na południe od Włodawy. Bój jazdy na szable i rewolwery w gąszczach leśnych i w śnieżnej kurzawie trwał od godz. 6 rano do 4 po południu, na przestrzeni z górą 5 mil. Rosjanie mimo znacznej przewagi nie zdołali rozbić całkowicie powstańców i o zmierzchu zaniechali pościgu. Polacy, przy znacznych stratach, zachowali zdolność bojową.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w grudniu 1863 i styczniu 1864 roku: