Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Iłżą (17 stycznia 1864)

Bitwę pod Iłżą upamiętniono na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem "IŁŻA 17 I 1864".

fot.Piotr Frydecki/ domena publiczna Bitwę pod Iłżą upamiętniono na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem „IŁŻA 17 I 1864”.

Bitwa pod Iłżą (17 stycznia 1864) – potyczka pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Atak majora „Rębajły” Karola Kality na zajęte przez batalion majora Suchonina miasteczko w powiecie opatowskim doprowadził do jego chwilowego zajęcia. Wieczorem powstańcy na wieść o zbliżającej się odsieczy dla zabarykadowanego w koszarach rannego Suchonina wycofali się w lasy.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w grudniu 1863 i styczniu 1864 roku: