Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

20 czerwca. W 1789 roku we Francji przedstawiciele trzeciego stanu przenieśli się do sali gry w piłkę

Najważniejsze rocznice

Przysięga w sali do gry w piłkę była jednym z decydujących momentów rewolucji francuskiej.

fot.David/domena publiczna Przysięga w sali do gry w piłkę była jednym z decydujących momentów rewolucji francuskiej.

20 czerwca 1789 roku 300 deputowanych stanu trzeciego francuskich Stanów Generalnych po tym, jak nie wpuszczono ich na salę obrad, przeniosło się do sali do gry w piłkę w Wersalu. Złożyli tam przysięgę, że nie rozejdą się, zanim nie uchwalą konstytucji. Był to jeden z kluczowych momentów rewolucji francuskiej.

Stany Generalne zostały zwołane przez Ludwika XVI 24 stycznia 1789 roku. Początek obrad wyznaczono na koniec kwietnia. Król, stojący w obliczu bankructwa, chciał zyskać poparcie społeczne dla koniecznych reform fiskalnych.

Początkowo przedstawiciele trzeciego stanu optymistycznie patrzyli na perspektywę prac zgromadzenia. Dzięki dekretowi królewskiemu z listopada 1788 roku ich reprezentacja została praktycznie podwojona. Niestety już w pierwszych dniach obrad okazało się, że mimo znacznej przewagi liczebnej głos stanu trzeciego waży dokładnie tyle samo, ile głos każdego z pozostałych stanów. Utrzymano też zasadę osobnych obrad przedstawicieli poszczególnych stanów.

Już 17 czerwca stan trzeci podjął decyzję o przekształceniu się w Zgromadzenie Narodowe. Przyjęto wówczas szereg dekretów, w tym uznano za nieważne wszelkie podatki nałożone przez króla bez zgody przedstawicieli narodu. Ludwik postanowił wówczas zwołać wszystkie stany na wspólne posiedzenie 22 czerwca, by anulować dekrety stanu trzeciego. W międzyczasie nie chciał dopuścić do dalszych działań, więc pod pretekstem konieczności przygotowania sali pod obrady 20 czerwca rano deputowani nie zostali do niej wpuszczeni.

Chcąc kontynuować prace mimo groźby aresztowania, przedstawiciele stanu trzeciego udali się do sali do gry w piłkę. Towarzyszyli im pojedynczy przedstawiciele szlachty i duchowieństwa. Tam deputowany Jean-Joseph Mounier zaproponował złożenie przysięgi.

W kolejnych dniach obradujący mimo presji królewskiej nie pozwolili przerwać swoich prac. Ludwik, ustępując, 27 czerwca zaprosił pozostałe stany do przyłączenia się do stanu trzeciego. Tak powstałe zgromadzenie 9 lipca przekształciło się w Konstytuantę, która później uchwaliła między innymi zniesienie przywilejów stanowych oraz Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.