Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Najważniejsze rocznice

Pierwszym premierem NRD został Otto Grotewohl.

fot.Bundesarchiv/ CC-BY-SA 3.0 Pierwszym premierem NRD został Otto Grotewohl.

7 października 1949 roku powstała Niemiecka Republika Demokratyczna. Władzę w nowym państwie objęła Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED).

NRD została utworzona na bazie radzieckiej strefy okupacyjnej, wyznaczonej w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej. Strefa ta zachowywała odrębność wobec trzech pozostałych: amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej. Od 1946 roku coraz większe znaczenie zdobywała w niej prokomunistyczna SED.

Powstanie państwa, obejmującego wschodnie tereny byłych Niemiec było odpowiedzią na proklamowanie Republiki Federalnej Niemiec, do którego doszło miesiąc wcześniej, 7 września 1949 roku. Przypieczętowało to podział Niemiec na dwie strefy wpływów, choć początkowo zwycięzcy II wojny światowej nie przewidywali takiego scenariusza. Decyzja o powołaniu do życia dwóch państw w miejsce jednego zapadła dopiero na konferencji w Londynie w 1948 roku, podczas której zachodni alianci odrzucili zgłoszoną przez Stalina propozycję utworzenia jednego ogólnoniemieckiego rządu.