Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

6 października. W 1788 roku rozpoczęły się obrady Sejmu Wielkiego

Najważniejsze rocznice

Obrady otworzył marszałek Stanisław Małachowski.

fot.Józef Peszka/domena publiczna Obrady otworzył marszałek Stanisław Małachowski.

6 października 1788 roku rozpoczęły się obrady Sejmu Wielkiego. Otwarcia dokonali marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha.

Sejm został zwołany za zgodą carycy Rosji Katarzyny II, która od 1775 roku była gwarantką nienaruszalności ustroju polskiego. Ustępstwa względem uznawanej za protektorat rosyjski Rzeczpospolitej związane były z niepowodzeniami imperium w wojnie z Turcją. Uzyskano między innymi pozwolenie na zwiększenie stanu osobowego polskiej armii.

Ton obradom niemal od początku nadawały stronnictwa zmierzające do usprawnienia państwa. Sejm rozpoczął prace jako sejm wolny, jednak już 7 października zawiązano chroniącą go od zerwania konfederację. Dzięki temu udało się przeprowadzić liczne reformy wzmacniające pozycję Rzeczpospolitej i zmierzające do przywrócenia jej pełnej niepodległości. Najważniejszą uchwałą Sejmu była konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku.

Sejm obradował do 29 maja 1792 roku. Jego postanowienia nie przetrwały długo. Zostały uchylone na kolejnym sejmie, zwołanym w Grodnie w listopadzie 1793 roku. Posłowie uznali wówczas Sejm Czteroletni za niebyły.