Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

29 lipca. W 1899 roku podpisano pierwsze konwencje haskie

Najważniejsze rocznice

W zorganizowanej w Hadze konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw z całego świata.

fot.domena publiczna W zorganizowanej w Hadze konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw z całego świata.

29 lipca 1899 roku podpisano trzy pierwsze konwencje haskie. Porozumienia w sprawie prawa obowiązującego podczas konfliktów zbrojnych były owocem trwającej od 18 maja międzynarodowej konferencji.

Pomysł zwołania konferencji, która uregulowałaby kwestie związane z postępowaniem w przypadku konfliktu, wyszedł od cara Rosji Mikołaja II oraz jego ministra spraw zagranicznych, Michaiła Murawjowa. W zorganizowanym w Hadze spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw, w tym głównych mocarstw światowych, jak Wielka Brytania, Francja, Austro-Węgry i Niemcy.

W trakcie konferencji podpisano trzy konwencje, uzupełnione trzema deklaracjami. Opierały się one w dużej mierze na tak zwanym Kodeksie Liebera, regulaminie prowadzenia wojny przyjętym przez prezydenta USA, Abrahama Lincolna, podczas wojny secesyjnej.

Pierwsza konwencja regulowała pokojowe rozstrzyganie sporów i tworzyła działający po dziś dzień Stały Trybunał Rozjemczy, druga normowała prawa w trakcie wojny lądowej, a trzecia odnosiła się do wojny na morzu. Deklaracje wprowadzały natomiast zakazy używania konkretnych rodzajów broni: bomb zrzucanych z balonów lub w podobny sposób, pocisków z gazem trującym oraz kul wybuchających lub zmieniających kształt wewnątrz ludzkiego ciała.

Dokumenty zostały podpisane przez większość państw-uczestników konferencji. Wielka Brytania nie uznała pierwszej deklaracji, a Stany Zjednoczone – wszystkich trzech.

Konwencje haskie były w kolejnych latach uzupełniane i rozszerzane. Kolejne konferencje poświęcone prawu wojennemu odbyły się w 1907, 1923 i 1954 roku.