Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

22 kwietnia. W 1418 roku zakończył się sobór w Konstancji

Najważniejsze rocznice

Wielką schizmę zachodnią zakończył wybór papieża Marcina V w 1417 roku.

fot.domena publiczna Wielką schizmę zachodnią zakończył wybór papieża Marcina V w 1417 roku.

22 kwietnia 1418 roku zakończył obrady sobór w Konstancji. Trwający od 16 listopada 1414 roku zjazd duchowieństwa miał na celu zażegnanie trwającego w Kościele katolickim kryzysu, który przeszedł do historii jako wielka schizma zachodnia.

W momencie rozpoczęcia obrad pretensje do tronu Piotrowego zgłaszało trzech papieży. W Awinionie urzędował Benedykt XIII, a o wpływy w Rzymie rywalizowali wybrany przez sobór w Pizie Jan XXIII i wybrany  przez rzymskie konklawe Grzegorz XII. Po latach negocjacji udało się zakończyć rozłam. W listopadzie 1417 roku wybrano nowego papieża – Marcina V. Grzegorz XII i Jan XXIII podporządkowali się temu rozstrzygnięciu. Benedykt, który odmówił uznania nowej głowy Kościoła katolickiego, został ekskomunikowany.

Sobór zajął się również innymi sprawami istotnymi dla wspólnoty chrześcijańskiej. Ostro wystąpiono przeciwko heretykom: Johnowi Wyclifowi i Janowi Husowi. Ten drugi pojawił się na obradach i, mimo posiadanego listu żelaznego, został pojmany, skazany i spalony na stosie.

Wśród tematów politycznych poruszanych w trakcie trwania zjazdu znalazł się również spór polsko-krzyżacki. Polaków, pozostających w unii z Litwą, oskarżono o wspieranie pogan. W obronie Korony wystąpił Paweł Włodkowic, który jako jeden z pierwszych głosił prawo ludów niechrześcijańskich do życia w pokoju i samorządności.