Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

16 listopada. W 1918 roku Józef Piłsudski wysłał na Zachód depeszę notyfikującą powstanie Polski

Najważniejsze rocznice

Depesza została nadana telegrafem w języku francuskim.

fot.Fridtjof Nansen/domena publiczna Depesza została nadana telegrafem w języku francuskim.

16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysłał na Zachód depeszę notyfikującą powstanie Polski.

Piłsudski od 11 listopada 1918 roku sprawował z nadania Rady Regencyjnej funkcję wodza naczelnego polskiej armii. W depeszy, która została nadana telegrafem po francusku, obok zawiadomienia o „wznowieniu niepodległości i suwerenności Polski”, zawarł także krótką deklarację programową nowego państwa.

Przyszły Naczelnik Państwa zapowiadał, że Polska „powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych”. Przewidywał utworzenie rządu, który zaprowadzi ustrój oparty na „porządku i sprawiedliwości”. Zakładał też, że państwo obejmie „wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”.

W telegramie Piłsudski wyraził również nadzieję, że  „rządy i narody wojujące i neutralne” uszanują granice odrodzonej Polski, a ich armie nie wkroczą na terytorium państwa bez jego zgody. „Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcie Polskiej Rzeczpospolitej Odrodzonej i Niepodległej” – zakończył.