Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

24 kwietnia. W 1877 roku Rosja wypowiedziała wojnę Turcji

Najważniejsze rocznice

Konflikt zakończył się zdecydowanym zwycięstwem strony rosyjskiej.

fot.domena publiczna Konflikt zakończył się zdecydowanym zwycięstwem strony rosyjskiej.

24 kwietnia 1877 roku Rosja wypowiedziała wojnę Turcji. Konflikt, który poważnie osłabił wpływy Imperium Osmańskiego, przyczynił się do wyzwolenia państw bałkańskich spod jego panowania. Zakończył się w marcu 1878 roku.

Rosja, chcąca poszerzyć swoje wpływy na Bałkanach, stanęła na czele koalicji państw bałkańskich, wymierzonej w Turcję. Konflikt na Półwyspie trwał już od kilku lat. Światowe mocarstwa próbowały wymusić na Turcji pewne reformy, jednak Imperium konsekwentnie ignorowało postanowienia kolejnych międzynarodowych konferencji. Z tego też powodu w momencie wybuchu wojny żadne państwo nie wsparło Turcji.

Wojna zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Rosji, choć car powstrzymał się od zajęcia Konstantynopola. Na mocy pokoju, który podpisano 3 marca 1878 roku w San Stefano, posiadłości Turcji na Bałkanach i Kaukazie zostały znacząco uszczuplone. Utworzono księstwo Bułgarii, a Rumunia zyskała Dobrudźę. Rosji przypadła część Besarabii i twierdze Ardahan, Batumi i Kars. Swoje terytorium powiększyły też Serbia i Czarnogóra. Pokój ten został zrewidowany w lecie 1878 roku na kongresie berlińskim.