Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

18 marca. W 1596 roku dwór Zygmunta III Wazy przeniósł się z Krakowa do Warszawy

Najważniejsze rocznice

Jeszcze przed przeniesieniem stolicy w Warszawie odbywały się sejmy walne i elekcje królewskie.

fot.domena publiczna Jeszcze przed przeniesieniem stolicy w Warszawie odbywały się sejmy walne i elekcje królewskie.

18 marca 1596 roku uznaje się za symboliczną datę przeniesienia dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy. W nowej stolicy już od połowy XVI wieku mieściła się królewska rezydencja. Decyzję króla Zygmunta III Wazy o przeprowadzce przyspieszył pożar, który na początku 1596 roku strawił dużą część zamku wawelskiego.

Warszawa już wcześniej zyskała na znaczeniu. W mieście odbywały się w przeszłości sejmy walne, a nawet elekcje królewskie. Z punktu widzenia Zygmunta III nowa siedziba miała poza tym korzystniejsze położenie geograficzne. Leżała bliżej Pomorza i Litwy, a także jego rodzinnej Szwecji.

Rozpoczęte w 1596 roku przenosiny były długotrwałym procesem, który zakończył się dopiero około 1611 roku. Sam król wraz z rodziną i dworem ostatecznie przeniósł się na Mazowsze w maju 1609 roku. Odtąd to Warszawa – choć, co ciekawe, nie zostało to uregulowane żadnym aktem prawnym – stała się najważniejszym polskim miastem. Kraków pozostał jednak miejscem koronacji polskich królów. To tam przechowywano również królewskie insygnia.