Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

18 października. W 1815 roku ogłoszono powstanie Wolnego Miasta Krakowa

Najważniejsze rocznice

Druga konstytucja Wolnego Miasta Krakowa, narzucona mu w 1833 roku, znacznie ograniczała jego swobodę.

fot.domena publiczna Druga konstytucja Wolnego Miasta Krakowa, narzucona mu w 1833 roku, znacznie ograniczała jego swobodę.

18 października 1815 roku ogłoszono powstanie Wolnego Miasta Krakowa. Państewko, funkcjonujące pod auspicjami Rosji, Prus i Austrii istniało do 1846 roku.

Decyzja o utworzeniu Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu, potocznie zwanego Rzeczpospolitą Krakowską, zapadła 3 maja 1815 roku na kongresie wiedeńskim. Zwolennikiem tego rozwiązania był car Aleksander I, który chciał przekształcić w wolne miasto także Toruń.

Państwo, powstałe na części byłego Księstwa Warszawskiego, obejmowało obszar około 1200 kilometrów kwadratowych. Działało w oparciu o własną konstytucję oraz Kodeks Napoleona. Miało ustrój republikański – władzę sprawowały w nim Zgromadzenie Reprezentantów oraz Senat Rządzący. Przyznano mu sporą autonomię, lecz nie prowadziło samodzielnej polityki zagranicznej – w tym względzie Rzeczpospolita była uzależniona od mocarstw opiekuńczych.

Kraków wkrótce stał się ostoją polskich dążeń niepodległościowych. W 1831 roku czynnie wspierała powstanie listopadowe. Doprowadziło to w kolejnych latach do ograniczenia praw mieszkańców. Państwo zlikwidowano całkowicie w 1846 roku, po upadku powstania krakowskiego. Jego teren został włączony do Austrii.