Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Winkowem (18 października 1812)

Bitwa pod Winkowem w wersji Petera van Hessa

fot.domena publiczna Bitwa pod Winkowem w wersji Petera van Hessa

Bitwa pod Winkowem, bitwa pod Tarutinem (18 października 1812) – bitwa pomiędzy wojskami Napoleona a armią rosyjską.

V korpus polski księcia Józefa Poniatowskiego, uczestniczący w ostatniej ofensywnej operacji Wielkiej Armii przeciwko wojskom feldmarszałka Michaiła Kutuzowa skoncentrowanym na południe od Moskwy w rejonie Tarutino, mimo zaskoczenia powstrzymał atak przeważających sił rosyjskich, osłaniając resztę armii marszałka Joachima Murata. Dobre dowodzenie Poniatowskiego uratowało zarówno korpus, jak i całą armię przed klęską. Straty polskie wyniosły 1311 zabitych, w tym generał Stanisław Fiszer, i rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.