Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

16 sierpnia. W 1937 roku w Polsce wybuchł wielki strajk chłopski

Najważniejsze rocznice

O strajkach chłopskich pisała także prasa socjalistyczna.

fot."Robotnik" 26.08.1937 O strajkach chłopskich pisała także prasa socjalistyczna.

16 sierpnia 1937 roku w Polsce rozpoczął się Wielki Strajk Chłopski. Masowe manifestacje rolników, koordynowane przez Stronnictwo Ludowe, potrwały do 25 sierpnia.

Datę rozpoczęcia strajku wybrano, by upamiętnić wydarzenia z 15 sierpnia 1936 roku, kiedy to podczas pierwszego Święta Czynu Chłopskiego doszło do walk z policją, w trakcie których zginęło 19 osób. Już wcześniej do krwawych starć dochodziło w Krakowie i we Lwowie. Planowano zorganizować święto po raz kolejny, a po nim ogłosić dziesięciodniowy strajk.

Manifestacje organizowano pod hasłem poprawy losu chłopów, ale także przywrócenia w Polsce porządku, symbolizowanego między innymi przez konstytucję marcową z 1921 roku. Zwracały się tym samym przeciwko władzy sanacji.

Wystąpienia, w których wzięło udział kilka milionów osób, w wielu miejscach doprowadziły do konfrontacji z siłami porządkowymi. W ich trakcie zginęły 44 osoby. Ponad 5 tysięcy uczestników manifestacji aresztowano.