Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

15 lipca. W 1515 roku rozpoczął się zjazd wiedeński Zygmunta Starego, Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I

Najważniejsze rocznice

Spotkanie trzech monarchów w Wiedniu odbyło się w dniach 15-26 lipca 1515 roku.

fot.Jan Matejko/domena publiczna Spotkanie trzech monarchów w Wiedniu odbyło się w dniach 15-26 lipca 1515 roku.

15 lipca 1515 roku rozpoczął się zjazd wiedeński. W odbywającym się w stolicy Austrii spotkaniu uczestniczyli król Polski i wielki książę Litwy Zygmunt I Stary, jego brat Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier, oraz cesarz Świętego Cesarstwa Niemieckiego, Maksymilian I Habsburg.

Kongres trzech monarchów trwał do 26 lipca. Poprzedziły go wstępne rozmowy w Bratysławie. Jagiellonowie chcieli doprowadzić do zerwania zawartego na początku 1514 roku sojuszu Habsburgów z wielkim księciem moskiewskim Wasylem III. Niepokoiło ich też poparcie cesarza dla wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, Albrechta Hohenzollerna.

Ambicją Maksymiliana było zabezpieczenie sukcesji habsburskiej w Czechach i na Węgrzech. Była ona możliwa dzięki zawartemu przez niego w 1506 roku porozumienia z Władysławem II na temat wzajemnego dziedziczenia.

W wyniku rozmów cesarz przyrzekł zerwać stosunki z Krzyżakami i księciem moskiewskim. Porozumienie między monarchami scementować miały małżeństwa – Ludwika, syna Władysława, z Marią, wnuczką Maksymiliana, oraz Anny, córki czeskiego i węgierskiego króla, z arcyksięciem Ferdynandem.

15 lipca 1961 roku Sejm przyjął Ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, na podstawie której władze państwowe ostatecznie usunęły lekcje religii ze szkół. Tym samym prowadzona od lata 1958 akcja „laicyzacji szkolnictwa publicznego” ( dekrucyfikacja) zakończyła się sukcesem ekipy Gomułki, a Kościół został zmuszony do uruchomienia własnego systemu nauczania religii w przygotowanych przez siebie „punktach katechetycznych”, poza budynkami szkolnymi (notka autorstwa dr. hab. Zdzisława Zblewskiego).