Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

5 października. W 1789 roku odbył się marsz kobiet na Wersal

Najważniejsze rocznice

W pochodzie wzięło udział kilka tysięcy kobiet.

fot.domena publiczna W pochodzie wzięło udział kilka tysięcy kobiet.

5 października 1789 roku odbył się marsz kobiet na Wersal. Dzień ten uznawany jest za jeden z „wielkich dni” rewolucji francuskiej.

W Paryżu, skąd wyruszył pochód, nastroje pogarszały się już od września. W mieście brakowało chleba i panował głód. Na dodatek do mieszkańców dotarły wieści, że król Ludwik XVI odmówił podpisania przesłanych mu pierwszych artykułów konstytucji oraz uchwalonej 26 sierpnia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

W trakcie porannego zgromadzenia na Placu Strajkowym (obecnie plac Hotel de Ville) padło hasło przedstawienia skarg bezpośrednio monarsze. Wkrótce kilkutysięczny tłum, złożony głównie z kobiet, ruszył w drogę. Droga do Wersalu, oddalonego o 16 kilometrów od Paryża, trwała około 5 godzin. Uczestniczki pochodu były uzbrojone – ciągnęły ze sobą między innymi armaty zdobyte na Placu Strajkowym.

Na miejscu przedstawiono królowi żądania ratyfikacji przedstawionych wcześniej dokumentów. Kobiety domagały się też, by wraz z rodziną na stałe przeniósł się z powrotem do Paryża. Chciano, by centrum decyzyjne kraju, od 1682 roku znajdujące się w Wersalu, wróciło do stolicy. Cele te zostały osiągnięte. Ludwik XVI nie tylko podpisał wreszcie Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, ale także podjął decyzję o przeprowadzce.