Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Korsuniem (26 maja 1648)

Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj Bejem

fot.Juliusz Kossak Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj Bejem

Bitwa pod Korsuniem (26 maja 1648) – w czasie powstania Bohdana Chmielnickiego wojska Rzeczypospolitej, złożone z ok. 5 tys. ludzi dowodzonych przez hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego i polnego Marcina Kalinowskiego, stanęły w warownym obozie pod Korsuniem. 25 V armia kozacko-tatarska Chmielnickiego i Tuhaj-beja uderzyła na obóz. Pierwsze starcia nie przyniosły rozstrzygnięcia, jednak sytuacja wojsk polskich była bardzo trudna i hetman wydał rozkaz odwrotu. W nocy z 25 na 26 V silny oddział kozacki Maksyma Krzywonosa wyszedł na tyły wojsk polskich i w wąwozie, którym prowadziła droga odwrotu, przygotował zasadzkę. Kozacy wykopali głębokie rowy i liczne zasieki, a kiedy wpadły w nie działa i tabor polski, wyszli z ukrycia i natarli z boków na wycofujących się Polaków. Armia polska została całkowicie pobita, a hetmani wzięci do niewoli.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały poświęcone bitwie pod Korsuniem z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Uczta u Radziwiłłów

artykuł | 09.04.2016 | Autor:

Bitwa pod Korsuniem i czarna legenda hetmana Potockiego.

Historycy są zgodni: hetman wielki koronny Mikołaj Potocki był pijakiem, który zaprzepaścił nasze szanse w bitwie z wojskami kozackimi pod Korsuniem. Zamiast dbać o losy ojczyzny, chlał na umór, opowiadając sprośne kawały. Taki werdykt wydali współcześni i tak został zapamiętany. Czy słusznie?

 

Najważniejsze bitwy z Kozakami: