Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Timur Kutług (chan Złotej Ordy 1395–1401)

Timur doszedł do władzy dzięki pomocy emira Tamerlana (na il.).

fot.M. Guer/domena publiczna Timur doszedł do władzy dzięki pomocy emira Tamerlana (na il.).

Timur Kutług (ur. ?, zm. 1401) – chan Złotej Ordy w latach 1395–1401. Prawdopodobnie wnuk Urus-chana, syn Timura Melika. Ok. 1390 roku pojawił się na dworze Tamerlana, zapewne typowany na następcę Tochtamysza.

Stronnictwo w Ordzie związane z Tamerlanem pod przywództwem potężnego emira Edygeja obrało go chanem. Dzięki Edygejowi Timur Kutług ostatecznie pokonał Tochtamysza w 1398 roku. Sprytny dyplomata nad Worsklą (1399), pod pozorem rozmów, zatrzymał wyprawę Witolda do nadejścia głównych sił Edygeja. Faktycznym władcą Ordy był Edygej.

Autor hasła:

Krzysztof Pietkiewicz – profesor doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.