Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Wrześnią (2 maja 1848)

Tak zwany Marsz Mierosławskiego - pieśń autorstwa dowódcy powstania (strona ze Śpiewnika rewolucyjnego PPS z 1920)

fot.domena publiczna Tak zwany Marsz Mierosławskiego – pieśń autorstwa dowódcy powstania (strona ze Śpiewnika rewolucyjnego PPS z 1920)

Bitwa pod Wrześnią (2 maja 1848) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami pruskimi podczas powstania poznańskiego.

Na obozujące w pobliżu szosy z Wrześni do Sokołowa zgrupowanie powstańcze natknęła się maszerująca bez należytego rozpoznania i ubezpieczenia kolumna wojsk pruskich (4 baony, 2 szwadrony, 6 dział) generała Aleksandra Adolfa Hirschfelda. Polacy wykorzystali element zaskoczenia i w tej ostatniej większej bitwie powstania poznańskiego odnieśli krwawo okupiony sukces taktyczny, do którego przyczyniła się zwłaszcza mężna postawa kosynierów. Zwycięstwo nie zapobiegło jednak utracie woli walki przez powstańców.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy powstań krakowskiego i wielkopolskiego (1846, 1848):