Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Miłosławiem (30 kwietnia 1848)

Juliusz Kossak - Bitwa pod Miłosławiem

fot.domena publiczna Juliusz Kossak – Bitwa pod Miłosławiem

Bitwa pod Miłosławiem, Miłosław (30 kwietnia 1848) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a armią pruską w czasie powstania wielkopolskiego

Dowodzący powstaniem poznańskim Ludwik Mierosławski po klęsce pod Książem skoncentrował pozostałe siły (ok. 2700 kosynierów, strzelców i jazdy) w miasteczku, ku któremu zbliżała się kolumna wojsk pruskich generała Blumena (ok. 5 tys.). W pierwszej fazie bitwy słabsze siły polskie zostały wyparte z Miłosławia i zajęły pozycję po obu stronach szosy. W drugiej, po otrzymaniu posiłków, Polacy przeprowadzili pomyślne kontruderzenie wzdłuż osi drogi, uprzedzili szarżę pruskiej jazdy i wdarli się do miasteczka. Prusacy zmuszeni zostali do odwrotu, jednak wyczerpane walką oddziały powstańcze nie były zdolne do pościgu. Zwycięstwo nie zostało wykorzystane operacyjnie i nie usunęło nastrojów kapitulacyjnych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy powstań krakowskiego i wielkopolskiego (1846, 1848):