Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

19 lipca. W 1989 roku Wojciech Jaruzelski został prezydentem Polski

Najważniejsze rocznice

Generał Wojciech Jaruzelski pełnił urząd prezydenta PRL, a następnie prezydenta III RP od lipca 1989 do grudnia 1990.

fot.domena publiczna Generał Wojciech Jaruzelski pełnił urząd prezydenta PRL, a następnie prezydenta III RP od lipca 1989 do grudnia 1990.

19 lipca 1989 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało generała Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta PRL. Był jedynym zgłoszonym kandydatem.

Powierzenie Jaruzelskiemu prezydentury formalnie nie było jednym z ustaleń Okrągłego Stołu. Porozumiano się jedynie co do utworzenia tego urzędu w miejsce istniejącej dotychczas Rady Państwa. Już podczas obrad strona rządowa wspominała jednak o kandydaturze generała. Po czerwcowych wyborach przedstawiciele PZPR sugerowali też, że w razie, gdyby nie doszło do jego wyboru, sytuacja w kraju mogłaby ulec dalszej destabilizacji.

By nie zaogniać sytuacji, Obywatelski Klub Parlamentarny, skupiający posłów „Solidarności”, zrezygnował z wysuwania własnego kandydata. Jednocześnie trwały negocjacje między PZPR i opozycją, dotyczące powierzenia „Solidarności” urzędu premiera. Proponowano na to stanowisko między innymi Bronisława Geremka. Kandydatem PZPR był Czesław Kiszczak.

Wybór Jaruzelskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego przegłosowano ostatecznie większością zaledwie jednego głosu. Generała poparło zaledwie 270 posłów. Przy 537 ważnie oddanych głosach (na 544 osób obecnych na sali) wymagana większość wynosiła 269.

Generał pełnił urząd prezydenta PRL, a następnie – po zmianach ustrojowych – prezydenta III RP do 22 grudnia 1990 roku. Wówczas przekazał władzę prezydentowi z obozu „Solidarności” – Lechowi Wałęsie.