Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Niekładzem (1121)

Książkę Bolesław III Krzywousty

Książę Bolesław III Krzywousty

Bitwa pod Niekładzem (1121) – Po podboju Pomorza Gdańskiego w latach 1115–1119 książę Bolesław Krzywousty zwrócił swą ekspansję ku Pomorzu Zachodniemu, na które wiosną 1121 poprowadził wielką wyprawę. Wojska polskie wyniszczyły ziemie wokół Pyrzyc i Starogardu, a następnie ruszyły na Niekładz nad Regą. Pod grodem doszło do wielkiej bitwy, w której ze strony Pomorzan miało brać udział 18 tys. ludzi.

Wojska Bolesława odniosły świetne zwycięstwo. Mieszkańcy Niekładza uciekli przed nadciągającym wrogiem, gród został spalony, a okolica splądrowana. Sukces pod Niekładzem umożliwił wojskom polskim kontynuowanie wyprawy, w trakcie której zajęto m.in. Szczecin.

Autor hasła:

Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy Bolesława Krzywoustego: