Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nakłem (10 sierpnia 1109)

Bolesław Krzywousty

fot.Ksawery Pillati/domena publiczna Bolesław Krzywousty

Bitwa pod Nakłem (10 sierpnia 1109) – Latem 1109 książę Bolesław Krzywousty podjął kolejną wyprawę w celu podporządkowania Pomorza. Po zdobyciu grodu Wieleń wojska polskie rozpoczęły oblężenie silnie ufortyfikowanego Nakła. Polacy (ok. 600–700 ludzi) zostali zaskoczeni nagłym pojawieniem się dużych oddziałów Pomorzan (ok. 4000 ludzi) idących na odsiecz obleganemu grodowi. Dzięki manewrowi obejścia, podjętemu przez wojewodę Skarbimira z rodu Awdańców, nieprzyjaciel został zaatakowany od tyłu i rozbity.

Zwycięstwo wojsk polskich nad odsieczą Pomorzan skłoniło załogę grodu w Nakle do kapitulacji i oddało w ręce Bolesława Krzywoustego kilka innych miast pomorskich przy ujściu Gwdy do Noteci.

Autor hasła:

Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy Bolesława Krzywoustego: