Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Kazimierz I (książę opolski 1211-1229/1230)

Pieczęć konna Kazimierza I opolskiego z 1226 (fot. domena publiczna)

fot.domena publiczna Pieczęć konna Kazimierza I opolskiego z 1226 (fot. domena publiczna)

Kazimierz I (ur. ok. 1178-1179, zm. 13 maja 1229 lub 1230) – książę opolski, syn Mieszka Plątonogiego i Ludmiły.

Urodził się krótko po ugodzie ojca z księciem zwierzchnim Kazimierzem II Sprawiedliwym, na którego cześć otrzymał imię. Po śmierci ojca (1211) objął władzę w księstwie opolskim. W polityce zewnętrznej nie dokonał niczego godnego pamięci, pozostawał w przyjaznych stosunkach z Leszkiem Białym, z zwłaszcza z Henrykiem I Brodatym. Przyjął jednak możnych małopolskich, uchodzących z Krakowa po konflikcie z Leszkiem (1225).

Być może uczestniczył w wyprawie krzyżowej króla węgierskiego Andrzeja II do Ziemi Świętej (1217). Był uległy wobec nacisku hierarchii kościelnej, domagającej się przywilejów. Szerokimi zwolnieniami skarbowymi i sądowymi obdarzył dobra biskupstwa wrocławskiego. W Opolu rozpoczął budowę murowanego zamku (1228), co wiązało się zapewne z dokonaną wcześniej lokacją miasta na prawie niemieckim. Lokował też Racibórz i z jego czasami wiąże się początki powstawania wsi na prawie niemieckim na Opolszczyźnie. Z żony Wioli, z pochodzenia Bułgarki, poznanej przypuszczalnie podczas domniemanej podróży do Palestyny, pozostawił synów Mieszka i Władysława oraz córki Więcławę i Eufrozynę, żonę kolejno Kazimierza I kujawskiego (jednym z dzieci tego związku był Władysław Łokietek) i Mściwoja II gdańskiego.

Autor hasła:

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło:

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.