Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

13 maja. W 1947 roku ONZ powołał specjalną komisję ds. Palestyny

Najważniejsze rocznice

Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęła się konfliktem żydowsko-arabskim na terenie Palestyny na wniosek rządu brytyjskiego.

fot.domena publiczna Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęła się konfliktem żydowsko-arabskim na terenie Palestyny na wniosek rządu brytyjskiego.

13 maja 1947 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło decyzję o powołaniu Specjalnej Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Palestyny (UNSCOP). Jej zadaniem było znalezienie rozwiązania dla nasilającego się w Brytyjskim Mandacie Palestyny konfliktu żydowsko-arabskiego. Agenda złożona z 11 osób-przedstawicieli neutralnych państw członkowskich ONZ powstała dwa dni później.

Rząd brytyjski przekazał ONZ sprawę rozwiązania sporu na początku kwietnia 1947 roku. Masowy napływ ludności żydowskiej na terytorium Palestyny sprawił, że terytorium znajdowało się na krawędzi wojny domowej. Żydzi domagali się utworzenia własnego państwa, podczas gdy Palestyńczycy kategorycznie sprzeciwiali się wszelkiemu ograniczeniu swojego terytorium.

UNSCOP w czerwcu 1947 roku odwiedziła Palestynę, próbując negocjować z lokalnymi przedstawicielami władz arabskich. W sierpniu wizytowała także obozy uchodźców żydowskich w Niemczech i Austrii. Wynikiem jej pracy był raport, ogłoszony na początku września. Znalazło się w nim przyjęte większością głosów zalecenie likwidacji Mandatu Palestyny i utworzenie w jego miejsce dwóch niezależnych państw, żydowskiego i palestyńskiego.