Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

26 maja. W 1331 roku rozpoczął się Zjazd Ziem Polskich uważany za pierwszy przejaw polskiego parlamentaryzmu

Najważniejsze rocznice

Zjazd Ziem Polskich, który odbył się w Chęcinach, uznaje się za początek polskiego parlamentaryzmu.

fot.domena publiczna Zjazd Ziem Polskich, który odbył się w Chęcinach, uznaje się za początek polskiego parlamentaryzmu.

26 maja 1331 roku w Chęcinach rozpoczął się zwołany przez króla Władysława Łokietka Zjazd Ziem Polskich.  Datę tę uznaje się za początek polskiego parlamentaryzmu.

Jan Długosz określił zorganizowany w małopolskim mieście wiec jako „walny zjazd wszystkich ziem polskich”. W źródłach brak wzmianek, by wydarzenia o takiej randze odbywały się wcześniej. Wielu historyków uważa więc, że był to zalążek przyszłego polskiego sejmu.

Zjazd, trwający do 14 czerwca 1331 roku, odbył się w momencie, gdy upływał termin rozejmu zawartego z zakonem krzyżackim. Łokietek szykował się do wojny. Jedną z decyzji podjętych na wiecu było odwołanie starosty wielkopolskiego, Wincentego z Szamotuł. W jego miejsce zarządcą dzielnicy został następca tronu, królewicz Kazimierz.

Niedługo po zakończeniu obrad Łokietek wyruszył na wojnę. W jej trakcie rozegrała się między innymi nierozstrzygnięta bitwa pod Płowcami.