Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

16 czerwca. W 1940 toku Philippe Pétain został premierem Francji

Najważniejsze rocznice

Marszałek Pétain stał na czele rządu Vichy do 1944 roku.

fot.Harris & Ewing/domena publiczna Marszałek Pétain stał na czele rządu Vichy do 1944 roku.

16 czerwca 1940 roku marszałek Philippe Pétain został premierem Francji. Był ostatnim szefem rządu III Republiki. Już kilka dni później zawarł osobne zawieszenie broni z Niemcami, a wkrótce stanął na czele nowo utworzonego Państwa Francuskiego z siedzibą w Vichy.

Marszałek Pétain był bohaterem z okresu I wojny światowej, podczas której wsławił się obroną twierdzy Verdun w 1916 roku. Po ataku Niemiec na Francję zwrócono się do niego w poszukiwaniu męża opatrznościowego. Do rządu wszedł 17 maja 1940 roku, początkowo w randze wicepremiera w gabinecie Paula Reynauda.

Uznając, że wojna z Hitlerem już została przegrana, marszałek sprzeciwiał się kontynuowaniu walki. Dlatego też nazajutrz po objęciu stanowiska premiera, 17 czerwca 1940 roku, wezwał do zaprzestania działań zbrojnych. Zawieszenie broni zostało podpisane 22 czerwca, w tym samym miejscu, w którym ponad dwadzieścia lat wcześniej, w 1918 roku, to Francja przyjmowała kapitulację z rąk Niemiec.

Był to już niemal koniec III Republiki Francuskiej. 10 lipca 1940 roku Pétain otrzymał od Zgromadzenia Narodowego specjalne pełnomocnictwa. W oparciu o nie ogłosił się Szefem Państwa Francuskiego. Tego samego dnia przeniósł się do Vichy, gdzie utworzono nową siedzibę władz centralnych.