Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

8 maja. W 1945 roku zakończyła się II wojna światowa w Europie

Najważniejsze rocznice

Jednym z sygnatariuszy po stronie niemieckiej był feldmarszałek Wilhelm Keitel.

fot.por. Moore/domena publiczna Jednym z sygnatariuszy po stronie niemieckiej był feldmarszałek Wilhelm Keitel.

8 maja 1945 roku o godzinie 23.01 wszystkie niemieckie siły walczące na frontach II wojny światowej zaprzestały działań zbrojnych. W ciągu kolejnych dwóch godzin niemieckie dowództwo podpisało w Berlinie bezwarunkową kapitulację wobec zachodnich aliantów i ZSRR. Oznaczało to zakończenie trwającego od 1939 roku konfliktu.

Pierwsze porozumienie w sprawie kapitulacji podpisano 7 maja w Reims. Uzgodniono wówczas tekst dokumentu, a przywódcy III Rzeszy zobowiązali się do tego, że pojawią się 8 maja w Berlinie, by go ratyfikować. Ceremonia, zaplanowana na wieczór, nieco się przesunęła ze względu na zastrzeżenia zgłaszane przez ZSRR.

Po stronie niemieckiej podpis pod aktem złożyli feldmarszałek Wilhelm Keitel, stojący na czele Wehrmachtu, admirał Hans-Georg von Friedburg, dowódca Kriegsmarine, oraz Hans-Jürgen Stumpff, reprezentujący Luftwaffe. Związek Radziecki reprezentował marszałek Gieorgij Żukow, a aliantów zachodnich – marszałek Arthur William Tedder. Świadkami wydarzenia byli także przedstawiciele USA i Francji.

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Wielkiej Trójki, kapitulacja Niemiec była bezwarunkowa i zawarta w jednym dokumencie. Chciano w ten sposób zapobiec powtórzeniu sytuacji, która powstała po I wojnie światowej, gdy kapitulacja podpisana jedynie przez władze cywilne została odebrana jako cios w plecy dla niemieckiego wysiłku wojennego.