Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

7 lipca. W 1807 roku podpisano pokój w Tylży

Najważniejsze rocznice

Traktat francusko-rosyjski został podpisany na tratwie zacumowanej na środku Niemna.

fot.domena publiczna Traktat francusko-rosyjski został podpisany na tratwie zacumowanej na środku Niemna.

7 lipca 1807 roku został podpisany pierwszy z dwóch traktatów tylżyckich. Porozumienia zawarte przez cesarza Francuzów, Napoleona najpierw z carem Rosji, Aleksandrem I, a dwa dni później z królem Prus, Fryderykiem Wilhelmem III, kończyły wojnę z czwartą koalicją antyfrancuską.

Rozmowy pokojowe toczyły się od zwycięstwa Napoleona w bitwie pod Frydlandem 14 czerwca 1807 roku. Traktat z Imperium Rosyjskim został podpisany na tratwie, znajdującej się pośrodku Niemna. Miało to znaczenie protokolarne – w takiej sytuacji żaden z dwóch cesarzy nie przybywał do drugiego. Na mocy porozumienia Rosja uznała Księstwo Warszawskie i Wolne Miasto Gdańsk. Zaakceptowała też zdobycze francuskie w Prusach i zadeklarowała przystąpienie do blokady kontynentalnej wymierzonej w Wielką Brytanię. W zamian otrzymała zgodę na aneksję obwodu białostockiego.

Traktat podpisany dwa dni później z Królestwem Prus także sankcjonował francuskie sukcesy na kontynencie. Prusy straciły znaczną część swoich ziem. W zachodnich Niemczech utworzono na nich Królestwo Westfalii; a na ziemiach zabranych Polsce – Księstwo Warszawskie i Wolne Miasto Gdańsk. Co więcej, wojska francuskie zyskały swobodę przejścia przez terytorium Królestwa.

Porozumienia nie zapewniły trwałego pokoju. Kolejna antyfrancuska koalicja powstała już w 1809 roku.