Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Civita Castellana (4 grudnia 1798)

Generał Karol Otto Kniaziewicz

fot.domena publiczna Generał Karol Otto Kniaziewicz

Bitwa pod Civita Castellana, bitwa pod Falari (4 grudnia 1798) – Bitwa stoczona przez Legiony Polskie we Włoszech u boku wojsk francuskich.

W czasie wojny francusko-neapolitańskiej dowodzona przez gen. Karola Kniaziewicza brygada I Legii (1350 ludzi), działając w składzie francuskiej I dywizji gen. Jacques-Etienne Macdonalda, uczestniczyła w dużej bitwie w pobliżu miasteczka i twierdzy na pn. od Rzymu. Legioniści walcząc pod Falari, rozbili pięciokrotnie liczniejszy korpus wojsk neapolitańskich Józefa hr. Zabeltitz, kawalera saskiego, tracąc przy tym 20 zabitych i 40 rannych. Neapolitańczycy utracili ok. 400 zabitych i rannych, 600 jeńców i 8 dział. W innym fragmencie bitwy odznaczył się także polski II baon Józefa Chłopickiego.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.