Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

27 lutego. W 1594 roku Henryka IV koronowano na króla Francji

Najważniejsze rocznice

Henryk IV był pierwszym francuskim władcą z dynastii Burbonów.

fot.Frans Pourbus le Jeune/domena publiczna Henryk IV był pierwszym francuskim władcą z dynastii Burbonów.

27 lutego 1594 roku Henryk Burbon został koronowany jako Henryk IV na króla Francji. Był pierwszym władcą z wywodzącej się od Kapetyngów dynastii Burbonów, która panowała we Francji do 1830 roku, z przerwą na rewolucję francuską i panowanie Napoleona.

Henryk, który po matce odziedziczył w 1572 roku królestwo Nawarry, został następcą tronu francuskiego w 1584 roku po śmierci Franciszka Walezjusza, młodszego brata panującego Henryka III z dynastii Walezjuszy. Tron przypadło Burbonowi zgodnie z postanowieniami prawa salickiego, regulującego zasady dziedziczenia we Francji od wczesnego średniowiecza.

Objęcie tronu przez Henryka w 1589 roku miało miejsce w trakcie ósmej wojny religijnej we Francji. Przeciwko protestanckiemu następcy tronu występowała katolicka Liga. Mimo, że Henryk wkrótce zmienił wyznanie na katolicyzm, konflikty między przedstawicielami różnych wyznań w kraju zakończyło dopiero wydanie przez niego edyktu nantejskiego w kwietniu 1598 roku. Edykt wprowadzał wolność wyznania i równouprawnienie protestantów i katolików.

Henryk IV panował do 14 maja 1610 roku, kiedy to, przejeżdżając ulicami Paryża, zginął z rąk religijnego fanatyka.

polskie bitwy stoczone 27 lutego