Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

23 stycznia. W 1793 roku podpisano traktat o drugim rozbiorze Polski

Najważniejsze rocznice

Inicjatorem przeprowadzenia kolejnego rozbioru Polski był Fryderyk Wilhelm II.

fot.Anton Graff/domena publiczna Inicjatorem przeprowadzenia kolejnego rozbioru Polski był Fryderyk Wilhelm II.

23 stycznia 1793 roku Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat przesądzający o drugim rozbiorze Polski. Wkrótce po tym wojska rosyjskie i pruskie wkroczyły na terytorium Rzeczpospolitej.

Do rozbioru doszło niedługo po przegranej dla Polski wojnie z Rosją, która wybuchła po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Tym razem w podziale ziem Rzeczpospolitej nie wzięła udziału Austria, która prowadziła wówczas wojnę z rewolucyjną Francją. Inicjatorem kolejnych aneksji terytorialnych był Fryderyk Wilhelm II, który jeszcze w październiku 1793 roku zażądał włączenia Wielkopolski do Prus.

Żądania Rosji i Prus zatwierdził sejm w Grodnie, obradujący od czerwca do listopada 1793 roku. 22 lipca delegacja posłów podpisała traktat, zatwierdzający cesję terenów wschodnich województw na rzecz Rosji. Katarzyna II otrzymała obszar około 250 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dwa miesiące później, w nocy z 23 na 24 września 1793 roku, sejm zgodził się także na oddanie Prusom około 57 tysięcy kilometrów kwadratowych polskiego terytorium. Zachodni sąsiad otrzymał między innymi Gdańsk i Toruń.

Kolejny rozbiór nie zaspokoił rosnących żądań sąsiadów Rzeczpospolitej. Już dwa lata później porozumieli się oni w sprawie podziału pozostałych ziem polskich.