Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

2 sierpnia. W 1589 roku Henryk IV Burbon został królem Francji

Najważniejsze rocznice

Henryk IV rządził we Francji w latach 1589-1610.

fot.François Quesnel/domena publiczna Henryk IV rządził we Francji w latach 1589-1610.

2 sierpnia 1589 roku Henryk IV Burbon został królem Francji. Tron objął po śmierci zamordowanego Henryka III Walezego. Był pierwszym monarchą francuskim z dynastii Burbonów.

Henryk IV od 1572 roku był już królem Nawarry. Następcą tronu francuskiego został w 1584 roku, gdy zmarł Franciszek d’Anjou, młodszy brat Henryka III. Sukcesję gwarantowało mu obowiązujące we Francji od czasów króla Chlodwiga prawo salickie.

Ponieważ Burbon był protestantem, nie wszyscy chętnie widzieli w nim kolejnego francuskiego monarchę. Nad Sekwaną od 1562 trwały wojny religijne, a Święta Liga – związek państw stających w obronie katolicyzmu – forsowała kandydaturę stryja Henryka IV, Karola Burbona. Dlatego też pierwszym zadaniem nowego króla okazało się uspokojenie nastrojów we Francji. Dwa dni po objęciu władzy zobowiązał się do zachowania katolicyzmu w kraju „bez zmian”.

Proces przekonywania do siebie Francuzów, w dużej mierze niechętnych do zaakceptowania na swoim tronie kalwinisty, doprowadził w końcu Henryka IV do decyzji o konwersji na katolicyzm. Doszło do tego w 1592 roku. Król działał jednak na rzecz zakończenia wojen religijnych. Edyktem z Nantes w 1598 roku zrównał protestantów w prawach z katolikami.