Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

18 lutego. W 1386 roku odbył się ślub Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą

Najważniejsze rocznice

Jadwiga Andegaweńska poślubiła Władysława Jagiełlę, by związać Polskę bliżej z Wielkim Księstwem Litewskim.

fot.Marcello Bacciarelli/domena publiczna Jadwiga Andegaweńska poślubiła Władysława Jagiełlę, by związać Polskę bliżej z Wielkim Księstwem Litewskim.

18 lutego 1386 roku Jadwiga Andegaweńska, król Polski od 16 października 1384 roku, poślubiła wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę. Uroczystość  odbyła się w katedrze na Wawelu. Trzy dni wcześniej Litwin przyjął chrzest, na którym otrzymał imię Władysław. Już dwa tygodnie po ceremonii zaślubin,  4 marca 1386 roku, został natomiast koronowany na króla Polski.

Małżeństwo z Jagiełłą zostało zaaranżowane przez małopolskich możnowładców, którzy chcieli w ten sposób związać  Polskę z Litwą. W zamian za objęcie tronu polskiego Jagiełło podjął szereg zobowiązań, które znalazły się w unii w Krewie, podpisanej przez niego 14 sierpnia 1385 roku.

Oprócz deklaracji przyjęcia chrztu znalazła się wśród nich także obietnica przyłączenia znajdujących się pod jego władzą ziem litewskich i ruskich do Królestwa Polskiego, zwolnienia przebywających na Litwie w niewoli Polaków i podjęcia starań o odzyskanie ziem utraconych zarówno przez Polskę, jak i przez Litwę.

Ślub Jadwigi z wielkim księciem litewskim unieważnił wcześniejsze plany związania córki Ludwika Andegaweńskiego z Wilhelmem Habsburgiem. Para była już zaręczona, a pretendent do ręki Jadwigi nawet zjechał na Wawel, by doprowadzić do małżeństwa. Został jednak przepędzony.