Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

18 grudnia. W 1529 roku Zygmunt August został królem Polski za życia ojca (vivente rege)

Najważniejsze rocznice

W momencie elekcji Zygmunt August miał zaledwie 9 lat.

fot.Jan Matejko/domena publiczna W momencie elekcji Zygmunt August miał zaledwie 9 lat.

18 grudnia 1529 roku wybrano Zygmunta Augusta na króla Polski. Była to jedyna w dziejach kraju elekcja przeprowadzona vivente rege, a więc jeszcze za życia ówczesnego króla, Zygmunta Starego.

Urodzony w 1520 roku Zygmunt August w momencie elekcji miał 9 lat. Jego wybór zatwierdził sejm w Piotrkowie. Już wcześniej książę miał zagwarantowany tron litewski – w grudniu 1522 roku litewscy dostojnicy uznali go wielkim księciem w wypadku śmierci ojca.

Zabiegi prowadzące do elekcji i koronacji młodego Jagiellona jeszcze za życia Zygmunta Starego podejmowała przede wszystkim jego matka, królowa Bona Sforza. Obawiała się, że jej mąż, którego zdrowie pogarszało się niemal z dnia na dzień, nie dożyje pełnoletniości syna, przez co ten może zostać odsunięty od korony.

Dzięki staraniom Bony Zygmunt został okrzyknięty władcą najpierw na Litwie. Wkrótce w ślady sąsiadów poszli także Polacy. Koronacja odbyła się 20 lutego 1530 roku. Przez następne 18 lat Polska miała jednocześnie dwóch monarchów, co było przypadkiem bez precedensu. Nie spodobał się on jednak szlachcie – jeszcze w 1530 roku skłoniła ona króla-ojca do wydania aktu stwierdzającego, że elekcja vivente rege była zdarzeniem jednorazowym.