Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

14 listopada. W 1475 roku odbył się ślub Jadwigi Jagiellonki i bawarskiego księcia Jerzego Bogatego

Najważniejsze rocznice

W Landshut zorganizowano wyjątkowo wystawne wesele.

fot.Rudolf Seitz, Ludwig von Löfftz, August Spieß, Konrad Weigand/domena publiczna W Landshut zorganizowano wyjątkowo wystawne wesele.

14 listopada 1475 roku w Landshut w Bawarii odbył się ślub Jadwigi Jagiellonki i bawarskiego księcia Jerzego Bogatego. Wystawne wesele do dzisiaj jest upamiętniane przez organizowany w miejscowości festiwal.

Wcześniej o rękę Jadwigi, najstarszej córki Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, starał się król węgierski Maciej Korwin. Chciał w ten sposób umocnić (dzięki powinowactwu z Rakuszanką) swoje roszczenia do budapesztańskiego tronu. Mimo, że jego starania wsparli zarówno cesarz Fryderyk III, jak i papież Paweł II, polski król odmówił. W zamian zdecydował się na sojusz z Bawarią, gdzie panował Ludwik IX Bogaty. Ostatecznie umowę małżeńską podpisano 31 grudnia 1474 roku.

Jadwiga przybyła do Landshut w dniu ślubu. Uroczystość odbyła się w kościele św. Marcina. Przybył na nią między innymi sam cesarz. W mieście zgromadziły się tysiące weselników, a uczta przeszła do historii. Od 1903 roku w jej rocznicę organizuje się w mieście festiwal.

Dzięki mariażowi córka Jagiellończyka stała się następczynią tronu bawarskiego. Wraz z mężem objęła rządy w Bawarii w 1479 roku.