Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Albuherą (13 maja 1811)

Fragment planu bitwy

fot.domena publiczna Fragment planu bitwy

Bitwa pod Albuherą (13 maja 1811) – bitwa pomiędzy wojskami francusko-polskimi a brytyjsko-hiszpańsko-portugalskimi w trakcie wojny na Półwyspie Iberyjskim.

Ułani Nadwiślańscy pułkownika Jana Konopki wchodzący w skład walczącej w Hiszpanii Dywizji Księstwa Warszawskiego kolejnymi szarżami rozbili w pobliżu tej miejscowości (Estramadura, prowincja Badajoz) znaczne siły angielskie (3 pułki piechoty i 3 pułki jazdy), biorąc tysiąc jeńców, 6 dział i 5 sztandarów. Według lorda Beresforda, „Polacy zaczęli tę bitwę, utrzymali i z największą chwałą skończyli”. Konopka na polu bitwy otrzymał awans generalski.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.