Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

13 lipca. W 1878 roku podpisano traktat berliński

Najważniejsze rocznice

Kongres zakończył się podpisaniem traktatu berlińskiego 13 ipca 1878 roku.

fot.Anton von Werner/domena publiczna Kongres zakończył się podpisaniem traktatu berlińskiego 13 ipca 1878 roku.

13 lipca 1878 roku podpisano traktat berliński. Było on owocem międzynarodowego kongresu, trwającego w stolicy Niemiec od 13 czerwca. Porozumienie regulowało stosunki na Półwyspie Bałkańskim.

Zwołanie międzynarodowej konferencji pokojowej było następstwem wojny rosyjsko-tureckiej z lat 1877-1878. Zakończyła się ona zupełnym zwycięstwem Rosji, którą tylko sprzeciw Wielkiej Brytanii i Austro-Węgier powstrzymał przed wkroczeniem do Stambułu. Zawarty w styczniu 1878 roku tak w San Stefano tak zwany pokój wstępny był dla Turcji wyjątkowo niekorzystny. Przez utworzenie na części jej terytoriów Wielkiej Bułgarii jej posiadłości europejskie zostały oddzielone od azjatyckiej części.

Londyn i Wiedeń opowiedziały się zdecydowanie przeciwko postanowieniom pokoju. Rosja, wyczerpana wojną i wewnętrznymi problemami, zdecydowała się na ustępstwa i zgodziła na rokowania. Tajne negocjacje doprowadziły do kompromisu, który został później zatwierdzony na zorganizowanym w Berlinie kongresie.

W wyniku porozumienia zmniejszono znacznie rozmiar utworzonego Księstwa Bułgarii. Uzależniono je również od Turcji. Jednocześnie zmniejszono też wcześniejsze nabytki Serbii i Czarnogóry oraz Rumunii. Państwom tym przyznano jednak niezależność od Turcji.