Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

13 grudnia. W 1981 roku Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny

Najważniejsze rocznice

Wprowadzenie stanu wojennego ogłosił w przemówieniu transmitowanym przez radio i telewizję Wojciech Jaruzelski.

fot.domena publiczna Wprowadzenie stanu wojennego ogłosił w przemówieniu transmitowanym przez radio i telewizję Wojciech Jaruzelski.

13 grudnia 1981 roku w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzono stan wojenny. Decyzję Rady Państwa ogłosił Wojciech Jaruzelski, który stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego zapadła 12 grudnia 1981 roku z naruszeniem szeregu przepisów prawnych. W nocy z 12 na 13 grudnia powołano jednocześnie WRON, na której czele stanął Jaruzelski i która stała się organem najwyższej władzy w Polsce.

Wyjaśniając powody tego radykalnego kroku w transmitowanym przez radio i telewizję przemówieniu, Wojciech Jaruzelski stwierdził, że Polska „znalazła się nad przepaścią”, a w chaosie, który ogarnął kraj, i przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, normalne funkcjonowanie państwa stało się niemożliwe. Jako winnych pogarszającej się sytuacji wskazywał działaczy „Solidarności”, którzy odrzucili przedstawioną przez polskie władze ofertę porozumienia narodowego. „Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią?” – przekonywał I sekretarz KC PZPR.

Rzeczywistym powodem podjęcia kontrowersyjnej decyzji mogła być obawa PZPR przed utratą władzy w Polsce na skutek umacniania się struktur „Solidarności”. Niektórzy wskazują także, że mogła istnieć realna groźba interwencji wojsk Układu Warszawskiego nad Wisłą, której dzięki wprowadzeniu stanu wojennego udało się uniknąć.

Dekret Rady Państwa został zatwierdzony przez Sejm PRL dopiero pod koniec stycznia 1982 roku. Jednocześnie posłowie uchwalili ustawę o szczególnej regulacji prawnej w czasie stanu wojennego. Przepisy te obowiązywały aż do jego zniesienia 22 lipca 1983 roku.