Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

11 maja. W 1945 roku zakończyła się operacja praska, ostatnia duża ofensywa radziecka w II wojnie światowej

Najważniejsze rocznice

Na czele 1 Frontu Ukraińskiego, który wszedł do Pragi 9 maja, stał feldmarszałek Iwan Koniew.

fot.Karel Hájek/CC BY-SA 3.0 Na czele 1 Frontu Ukraińskiego, który wszedł do Pragi 9 maja, stał feldmarszałek Iwan Koniew.

11 maja 1945 roku zakończyła się trwająca od 6 maja operacja praska, ostatnia duża radziecka ofensywa w Europie podczas II wojny światowej. Ostateczne wyzwolenie miasta nastąpiło już po bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy.

Na terenie utworzonego w 1939 roku Protektoratu Czech i Moraw stacjonowała Grupa Armii „Środek” pod dowództwem feldmarszałka Ferdinanda Schörnera. Ze strony radzieckiej główną rolę w operacji odegrał 1. Front Ukraiński marszałka Iwana Koniewa i 2. Front Ukraiński marszałka Rodiona Malinowskiego. Stacjonujące w pobliżu wojska amerykańskie nie weszły do Pragi, pozostawiając wolną rękę Sowietom.

Na wieść o zbliżających się siłach alianckich w Pradze 5 maja wybuchło antyniemieckie powstanie. Niemcy początkowo odnosili sukcesy w walkach, jednak na wieść o zarządzonym przez dowództwo wojskowe III Rzeszy przerwaniu działań wojennych 8 maja zdecydowali się na pertraktacje i skapitulowali przed powstańcami.

Wojska radzieckie weszły do czeskiej stolicy następnego dnia, pomagając ludności rozprawić się z oddziałami Waffen SS, które nie uznały kapitulacji i walczyły dalej. Kolejne dwa dni umożliwiły także rozbicie znacznej części wycofującej się z Pragi Grupy Armii „Środek”. Mimo zawieszenia broni jej żołnierze decydowali się na walkę w obawie przed niewolą.