Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

15 stycznia. W 1793 rozpoczęło się posiedzenie francuskiego Konwentu Narodowego

Najważniejsze rocznice

Ludwik XVI był sądzony przez Konwent Narodowy.

fot.domena publiczna Ludwik XVI był sądzony przez Konwent Narodowy.

15 stycznia 1793 roku rozpoczęło się posiedzenie Konwentu Narodowego, w trakcie którego zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie losu zdetronizowanego króla Francji. Obywatel Capet, czyli Ludwik XVI, został skazany na karę śmierci.

Ludwik XVI wraz z rodziną przebywał w rewolucyjnym areszcie od swojej próby ucieczki w sierpniu 1792 roku. Jego sytuacja skomplikowała się dodatkowo po obaleniu monarchii we Francji, co nastąpiło 22 września. Wkrótce po tym Konwent powołał specjalną komisję, której powierzono zadanie przejrzenia jego archiwów i korespondencji pod kątem ewentualnych działań na niekorzyść państwa. O postawieniu „obywatela Capeta” w stan oskarżenia zdecydowało ostatecznie odkrycie tajnych dokumentów z „żelaznej szafy”, ujawniających między innymi próby korumpowania przywódców rewolucji przez królewskich urzędników.

Proces byłego monarchy toczył się przed Konwentem między 10 a 26 grudnia 1792 roku. Zarzucano mu zdradę i spiskowanie przeciwko państwu francuskiemu. W akcie oskarżenia znalazły się aż czterdzieści dwa posunięcia Ludwika (w tym próba przeszkodzenia zebraniu Stanów Generalnych i użycie broni przeciwko obywatelom Paryża), które uznano za zamach na wolność publiczną. Sam oskarżony nie przyznawał się do winy. „Moje sumienie nic mi nie zarzuca” – powiedział ostatniego dnia procesu.

Ostateczne decyzje w sprawie króla zapadły podczas posiedzenia Konwentu, trwającego od 15 do 19 stycznia. Deputowani odpowiadali między innymi na pytania, czy Ludwik XVI jest winny zarzucanych mu czynów i czy wyrok zgromadzenia powinien być ratyfikowany przez lud francuski. Ostatniego dnia zdecydowano także, jaki będzie wymiar kary. 387 z 726 głosujących opowiedziało się za wyrokiem śmierci. 290 osób rekomendowało inne kary, a 5 wstrzymało się od głosu.