Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Martyna Grądzka-Rejak

Martyna Grądzka-Rejak

Doktor nauk humanistycznych, historyczka, judaistka, edukatorka, pracowniczka Biura Badań Historycznych IPN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, Zagłady Żydów, historii kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych oraz historii społecznej. Autorka monografii: "Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej" oraz "Kobieta Żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)" nominowanej w konkursie Książka Historyczna Roku (2017).

Najnowsze publikacje:

Druga wojna światowa | 25.05.2018

Co za granicą wiedziano o sytuacji Żydów pod niemiecką okupacją? („Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett” Szlomo Mendelsohn)

Czy w sprawie Holokaustu zostało jeszcze cokolwiek do powiedzenia? Jak pokazuje referat Mendelsohna, wiedzę o losie polskich Żydów w gettach można zaczerpnąć tak z „gadzinówek” czy korespondencji prywatnej, jak i wiadomości udostępnianych przez placówki dyplomatyczne II RP w...

Druga wojna światowa | 23.03.2018

Upamiętnianie ofiar czy turystyka Zagłady? („Miejsca Holocaustu w Europie” Martin Winstone)

Problematyka Holokaustu była, jest i będzie obecna w przestrzeni publicznej. Wciąż toczą się polemiki dotyczące liczby ofiar czy współudziału innych krajów oraz ich obywateli w ludobójstwie dokonanym przez Niemców. Martin Winstone postanowił spojrzeć na coś innego – na...

Druga wojna światowa | 10.11.2017

„Zagłada Żydów Sosnowca” (Natan Eliasz Szternfinkiel)

Niezbyt obszerna książka w białej okładce z kontrastującym z nią czarnym, rzucającym się w oczy tytułem. To niepozorne opakowanie kryje w sobie jednak wstrząsającą historię tragicznego losu Żydów, wydanych na pastwę nazistowskiego bestialstwa.

Ocalałe fragmenty muru getta przy ul. Limanowskiego 60 w Krakowie.

Druga wojna światowa | 26.10.2017

Czy Polacy pamiętają jeszcze o Holokauście?

Poziom świadomości Polaków na temat Holokaustu pozostawia wiele do życzenia. Widać to między innymi w przestrzeni pozostałej po krakowskim getcie. Dlatego tak ważne okazują się inicjatywny upamiętniające los żydowskiej społeczności w czasie ostatniej wojny.