Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Naieni (12 października 1600)

Hetman wielki koronny Jan Zamoyski

fot.domena publiczna Hetman wielki koronny Jan Zamoyski

Bitwa pod Naieni (12 października 1600) – W czasie wojny z hospodarem wołoskim Michałem Walecznym maszerująca przez Wołoszczyznę 20-tysięczna armia hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego w okolicach miasteczka Naieni (między Buzau a Ploesti) natknęła się na kilkutysięczną straż przednią wojsk Michała, dowodzoną przez Serba Babę Nowaka. Przeciw temu oddziałowi wystąpiły chorągwie hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego wsparte kozakami cześnika koronnego Adama Sieniawskiego.

Po krótkiej utarczce, w trakcie której poległo kilkuset Wołochów i wielu wzięto do niewoli, Baba Nowak ustąpił z pola bitwy.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat bitwy pod Naieni z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Nie tylko Piastowie i Jagiellonowie obsadzali trony sąsiednich państw swoimi kandydatami. Podobnie robili również polscy królowie elekcyjni. Na ilustracji jeden z takich kandydatów Jeremi Mohyła (źródło: domena publiczna).

artykuł | 16.03.2016 | Autor:

Wierni lennicy i czarni niewdzięcznicy. Historie tych, którzy tron zawdzięczali Rzeczpospolitej

Prusy, Kurlandia, Mołdawia, Wołoszczyzna – to wszystko lenna państwa polskiego. Władcy panowali w nich z łaski naszych królów. Jednak nie zawsze o tym pamiętali…

Pierwsze bitwy za panowania Zygmunta III Wazy: