Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bukową (20 października 1600)

Hetman wielki koronny Jan Zamoyski

fot.domena publiczna Hetman wielki koronny Jan Zamoyski

Bitwa pod Bukową, bitwa pod Bucou (20 października 1600) – W czasie wojny z hospodarem wołoskim Michałem Walecznym hetman wielki koronny Jan Zamoyski na czele 20-tysięcznej armii wkroczył na Wołoszczyznę. W okolicach Bukowej, nad rzeką Telezyną (5 km od Ploeszti) nastąpiło spotkanie z wojskami hospodara, liczącymi ok. 20 tys. ludzi, w większości słabo wyszkolonych i źle uzbrojonych chłopów.

Michał Waleczny uformował swą armię w 8 hufców i korzystając ze sprzyjającego ukształtowania terenu, zamierzał stoczyć bitwę obronną. Rozpoczęła ją kilkugodzinna wymiana ognia armatniego, po czym wojska polskie ruszyły do ataku. Pierwsi uderzyli Kozacy i nie natrafiając na zbyt silny opór, rozbili pierwszy hufiec wołoski. Z następnym rozprawił się pułk hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego. To wystarczyło, aby cała armia Michała poszła w rozsypkę.

W ręce zwycięzców wpadł cały obóz wołoski, 95 chorągwi, cała artyleria i wielu jeńców. Kilka dni po bitwie hetman Zamoyski zajął Bukareszt i osadził na tronie mołdawskim swego protegowanego Symeona Mohyłę.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat bitwy pod Bukową z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Nie tylko Piastowie i Jagiellonowie obsadzali trony sąsiednich państw swoimi kandydatami. Podobnie robili również polscy królowie elekcyjni. Na ilustracji jeden z takich kandydatów Jeremi Mohyła (źródło: domena publiczna).

artykuł | 16.03.2016 | Autor:

Wierni lennicy i czarni niewdzięcznicy. Historie tych, którzy tron zawdzięczali Rzeczpospolitej

Prusy, Kurlandia, Mołdawia, Wołoszczyzna – to wszystko lenna państwa polskiego. Władcy panowali w nich z łaski naszych królów. Jednak nie zawsze o tym pamiętali…

Pierwsze bitwy za panowania Zygmunta III Wazy: