Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Światosław Igorowicz (książę kijowski 945–972)

Światosław spotyka się z rodziną w Kijowie po powrocie z bitwy.

fot. Ivan Akimov/domena publiczna Światosław spotyka się z rodziną w Kijowie po powrocie z bitwy.

Światosław Igorowicz (ur. po 940, zm. ok. 972) – książę kijowski w latach 945–972. Syn Igora i św. Olgi. Miał trzech synów, którym po śmierci Olgi w 969 roku wydzielił dzielnice; najstarszy Jaropełk otrzymał Kijów, Oleg – ziemie Drewlan, Włodzimierz – Wielki Nowogród.

Do 964 roku jako nieletni był pod opieką matki. Regentka Olga złamała opór Drewlan, wzmocniła panowanie książąt kijowskich nad Wielkim Nowogrodem. Wprowadziła nowy system administracyjno-podatkowy (pogosty).

Światosław większość życia spędził na wojnie, pozostawiając matce rządy w Kijowie. Włączył do Rusi Kijowskiej Wiatyczów, rozgromił kaganat chazarski nad Wołgą, niszcząc twierdze Sarkel i Itil, a ich mieszkańców osadził na Rusi. Walczył z Bułgarami kamskimi oraz Jasami i Kasogami na Kaukazie, zdobywając Semender. Ok. 967 roku opanował ujście Dunaju i zaczął tworzyć tam nowe państwo, co przerwał w 968 roku najazd Pieczyngów na Ruś, zmuszając go do powrotu i obrony Kijowa: Wznowił wojnę z Bizancjum w sojuszu z Węgrami i Bułgarami; po niepowodzeniach w 971 roku zawarł pokój, kończący próby stworzenia państwa ruskiego nad Dunajem. Zginął w czasie odwrotu, zabity w zasadzce przez Pieczyngów w okolicy porohów dnieprowych.

Autor hasła:

Ilona Czamańska – profesor doktor habilitowana, historyczka i bałkanistka związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Komisji Bałkanistyki poznańskiego oddziału PAN i redaktor naczelna pisma „Balcanica Poznaniensa. Acta et Studia”. Autorka wielu publikacji naukowych, współautorka Słownika władców Europ średniowiecznej oraz Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.