Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Przemysł (książę raciborski 1290–1306)

Kaplica zamkowa w Raciborzu fundacji Przemka (fot. Hons084, lic. CC BY-SA 3.0 pl)

fot.Hons084, lic. CC BY-SA 3.0 pl Kaplica zamkowa w Raciborzu fundacji Przemka (fot. Hons084, lic. CC BY-SA 3.0 pl)

Przemysł (ur. ok 1258/1268, zm. 7 V 1306) – książę raciborski, najmłodszy syn Władysława opolskiego i Eufemii wielkopolskiej.

Po śmierci ojca (ok. 1281-1282) w ramach podziału dziedzictwa został wraz z bratem Mieszkiem współrządcą w dzielnicy cieszyńsko-raciborskiej, z której następnie (ok. 1289-1290) wykrojono Przemysłowi odrębną dzielnicę z Raciborzem. O jego rządach mało wiadomo.

Pozostawał zapewne pod wpływem starszych braci (Mieszka, Bolesława I opolskiego i Kazimierza II bytomskiego) i tak jak oni utrzymywał dobre stosunki z Czechami. Lokował swój stołeczny Racibórz na prawie niemieckim (1299) i założył tu klasztor Dominikanek. Pochowany został w Raciborzu w kościele dominikańskim.

Z małżeństwa z Anną, córką Konrada II czerskiego, pozostawił syna Leszka (zm. 1336) oraz córki: Annę (żonę księcia opawskiego Mikołaja II z rodu Przemyślidów), Eufemię (dominikankę w Raciborzu) i Konstancję.

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor Słownika władców polskich.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.