Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Przemysł (książę inowrocławski 1287/1314–1329/31, sieradzki 1329/31–1336/38)

Pieczęć Przemysła inowrocławskiego.

fot.domena publiczna Pieczęć Przemysła inowrocławskiego.

Przemysł (ur. 1278, zm. ok. 1336–1338) – książę inowrocławski, potem sieradzki, syn Siemomysła kujawskiego i Salomei, córki Sambora II tczewskiego.

Po śmierci ojca (1287) jego dzielnicą zarządzała matka Salomea. Usamodzielnił się ok. 1296–1298 roku. Własną dzielnicę otrzymał po podziale ojcowizny w 1314 roku. Na skutek awanturniczej polityki brata Leszka i jego uwięzienia Przemysł odgrywał rolę pierwszoplanową w dzielnicy inowrocławskiej.

Mimo złożenia hołdu Wacławowi II w 1300 roku, ok. 1305 roku wystąpił przeciwko jego staroście w Wielkopolsce. Ostatecznie stanął po stronie Władysława I Łokietka w jego sporze o koronę z Wacławem w 1306 roku. Wtedy w zamian za zwrot dawnych ziem Łokietka otrzymał urząd namiestnika w Świeciu, który stracił po zajęciu Pomorza przez Krzyżaków w 1309 roku.

W następnych latach stał wiernie u boku Łokietka. Został za to wynagrodzony nadaniem urzędu namiestnika Poznania. Był to jednak tylko epizod. W okresie przygotowań Łokietka do wojny z Krzyżakami w 1329–1331 roku należące do Przemysła księstwo inowrocławskie zostało zamienione na sieradzkie. Król skonsolidował dzięki temu w swoim ręku ziemie na pograniczu kujawsko-krzyżackim. Przemysł nie był żonaty, nie miał dzieci.

Autor hasła:

Maciej Michalski – doktor habilitowany, historyk mediewista, związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac poświęconych m. in. historii idei, historii kobiet oraz historii kształtowania się tożsamości narodowej Słowian w XIX wieku. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.