Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Olaf III Skötkonung (król Szwecji 995–1021)

Olaf III Skötkonung (fot. domena publiczna)

fot.domena publiczna Olaf III Skötkonung (fot. domena publiczna)

Olaf III Skötkonung (ur. ok. 981, zm. ok. 1021) – król Szwecji od ok. 995 r. Syn Eryka VIII Zwycięskiego, króla Szwecji, i Sygrydy (Świętosławy), córki księcia polskiego Mieszka I. Ok. 1000 r. ożenił się z księżniczką obodrycką Astrydą (Estredą). Miał z nią syna, Anunda Jakuba (zm. 1051), od ok. 1021 r. króla Szwecji, i córkę Ingegerdę (zm. 1050), wydaną w 1019 r. za Jarosława Mądrego, wielkiego księcia kijowskiego. Przed poślubieniem Astrydy miał nałożnicę, z którą spłodził syna Emunda (Edmunda) (zm. ok. 1060), od 1051 r. króla Szwecji, i córkę Astrydę, wydana w 1019 r. za Olafa II, króla Norwegii.

Jego przydomek łączono z wyrazem skott (potomek) lub skatt (danina). Można zatem przypuszczać, że był władcą, który podjął próbę ustanowienia daniny w Szwecji. Po wstąpieniu na tron po śmierci ojca (ok. 995) zawarł przymierze z powracającym z wygnania Swenem I Widłobrodym, królem Danii. Dla przypieczętowania tej zgody matka Olafa, Sygryda (Świętosława) wyszła za mąż za monarchę duńskiego.

W 1000 r. napadł w sojuszu z Danią na króla norweskiego Olafa I Tryggvasona i pokonał go w bitwie morskiej na wodach Öresundu. Niedługo potem zagarnął cześć Norwegii – Bohuslän i Trøndelag. Utrwalił zjednoczenie kraju. Scalił w jeden organizm państwo Swewów i Gotów. Z jego panowaniem łączy się zaprowadzenie chrześcijaństwa w Szwecji i powstanie pierwszej organizacji kościelnej (biskupstwa Skara i Sigtuna), pod względem administracyjnym podporządkowanej arcybiskupstwu hamburskiemu. Przyjęcie chrztu przez Olafa (ok. 1008) upamiętniają pierwsze monety wybijane w Szwecji przez mincerzy ściągniętych z Anglii. Mają one po jednej stronie podobiznę króla, po drugiej znak krzyża. Olaf utrzymywał przyjazne stosunki z Rusią. W latach 1015-1018 oddziały wareskie wspomagały Jarosława Mądrego w jego walkach z bratem Światopełkiem. Po 1016 r. utracił zajętą wcześniej część Norwegii. Rosnąca potęga Danii za rządów Kanuta I Wielkiego skłoniła go do porozumienia z królem Norwegii Olafem II.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.

Autor hasła:

Andrzej Kamieński – doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii nowożytnej, związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji poświęconych m. in. dynastii Hohenzollernów. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej”, „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej” oraz „Słownika władców polskich”.