Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ewiną (12 września 1944)

Emblemat Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej.

fot.Sevgart/lic. CC BY-SA 4.0 Emblemat Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej.

Bitwa pod Ewiną (12 września 1944) – bitwa stoczona przez 3 brygadę Armii Ludowej z jednostkami armii niemieckiej.

Okrążone w lasach kotfińskich na Kielecczyźnie, na północny wschód od Częstochowy, liczące łącznie około 600 partyzantów zgrupowanie 3 Brygady Armii Ludowej imienia J. Bema (dowódca – major Bolesław Boruta, pseudonim „Hanicz”) stoczyło w rejonie wsi Ewina całodzienną bitwę obronną z kilkunastotysięcznymi siłami niemieckimi, biorącymi udział w akcji likwidacji oddziałów leśnych na terenie Kielecczyzny. W nocy z 12 na 13 września zgrupowanie przedarło się przez pierścień wojsk przeciwnika i wycofało w kierunku północno-wschodnim, ku Radomsku. Straty Brygady wyniosły 12 poległych i 11 rannych.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.